Ladiomil

Grupa: Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav

Podgrupa: Antidepresivi

Lista lijekova: osnovna   Nastavite čitati “Ladiomil” »

Halea

Grupa: Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav

Podgrupa: Antidepresivi

Lista lijekova: osnovna   Nastavite čitati “Halea” »

Fluval

Grupa: Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav

Podgrupa: Antidepresivi

Lista lijekova: osnovna   Nastavite čitati “Fluval” »

Flusetin

Grupa: Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav

Podgrupa: Antidepresivi

Lista lijekova: osnovna   Nastavite čitati “Flusetin” »

Excita

Grupa: Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav

Podgrupa: Antidepresivi

Lista lijekova: osnovna   Nastavite čitati “Excita” »

Escitalopram PharmaSwiss

Grupa: Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav

Podgrupa: Antidepresivi

Lista lijekova: osnovna   Nastavite čitati “Escitalopram PharmaSwiss” »

Escitalon

Grupa: Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav

Podgrupa: Antidepresivi

Lista lijekova: osnovna   Nastavite čitati “Escitalon” »

Elicea

Grupa: Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav

Podgrupa: Antidepresivi

Lista lijekova: osnovna   Nastavite čitati “Elicea” »

Efexiva

Grupa: Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav

Podgrupa: Antidepresivi

Lista lijekova: osnovna   Nastavite čitati “Efexiva” »

Edestra

Grupa: Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav

Podgrupa: Antidepresivi

Lista lijekova: osnovna   Nastavite čitati “Edestra” »