Oznaka: Antibiotici i kemoterapeutci za primjenu u liječenju kožnih bolesti

Virolex

Naziv lijeka: Virolex Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Antibiotici i kemoterapeutci za primjenu u liječenju kožnih bolesti

Rozamet

Naziv lijeka: Rozamet Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Antibiotici i kemoterapeutci za primjenu u liječenju kožnih bolesti

Metrosa

Naziv lijeka: Metrosa Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Antibiotici i kemoterapeutci za primjenu u liječenju kožnih bolesti

Herplex

Naziv lijeka: Herplex Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Antibiotici i kemoterapeutci za primjenu u liječenju kožnih bolesti

Dermazin

Naziv lijeka: Dermazin Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Antibiotici i kemoterapeutci za primjenu u liječenju kožnih bolesti

Aldara

Naziv lijeka: Aldara Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Antibiotici i kemoterapeutci za primjenu u liječenju kožnih bolesti

Mupiron

Naziv lijeka: Mupiron Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Antibiotici i kemoterapeutci za primjenu u liječenju kožnih bolesti

Mirobact

Naziv lijeka: Mirobact Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Antibiotici i kemoterapeutci za primjenu u liječenju kožnih bolesti

Dermazin

Naziv lijeka: Dermazin Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Antibiotici i kemoterapeutci za primjenu u liječenju kožnih bolesti

Betrion

Naziv lijeka: Betrion Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Antibiotici i kemoterapeutci za primjenu u liječenju kožnih bolesti