Dr. Snježana Kašljević – ginekološka ordinacija

Dr. Snježana Kašljević – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0165705

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 900007680
Status: dom zdravlja

Adresa: Novi Zagreb – Zapad, Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 22
Broj i naziv pošte: 10020 Zagreb-Novi Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 6412