Dr. Biljana Tabak – ginekološka ordinacija Šifra ginekologa: 0115436 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek Šifra ordinacije: 219021902 Status: koncesija