Dr. Siniša Stanković – ginekološka ordinacija Šifra ginekologa: 0107972 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb Šifra ordinacije: 264826485 Status: koncesija