Dr. Ginekologija3 Dz Prim.-Goranske Žup. – ginekološka ordinacija Šifra ginekologa: 9995595 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka Šifra ordinacije: 900023066 Status: dom zdravlja