Dr. Ginekologija3 Dz Zagrebačke Županije – ginekološka ordinacija Šifra ginekologa: 9999787 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb Šifra ordinacije: 900007346 Status: dom zdravlja