Dr. Ginekologija3 Dz Čakovec – ginekološka ordinacija Šifra ginekologa: 9991590 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Čakovec Šifra ordinacije: 900024216 Status: dom zdravlja