Dr. Ginekologija Ii Dz Splitsko-Dalm. Županija – ginekološka ordinacija Šifra ginekologa: 9991930 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split Šifra ordinacije: 900010444 Status: dom zdravlja