Oznaka: Inhibitori karboanhidraze

Diamox

Naziv lijeka: Diamox Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Inhibitori karboanhidraze

Azopt

Naziv lijeka: Azopt Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Inhibitori karboanhidraze

Dorzol

Naziv lijeka: Dorzol Generičko ime, cijena, način primjene, proizvođač Inhibitori karboanhidraze