Dr. Opća Medicina3 Dz Istarski – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 9993805 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Pazin Šifra ordinacije: 900024631 Status: dom zdravlja Adresa: Barban, Barban 74 Broj i naziv pošte: 52207 Barban