Dr. Damir Bekavac – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0005355 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split Šifra ordinacije: 748374833 Status: koncesija Adresa: Baška Voda, Spiline bb Broj i naziv pošte: 21320 Baška Voda