Dr. Snježana Grgurić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0133167 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka Šifra ordinacije: 781678161 Status: koncesija Adresa: Baška, Kralja Zvonimira 96 Broj i naziv pošte: 51523 Baška