Dr. Opća Medicina16 Dz Bjelovarsko-Bilogorske Žup. – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 9990976 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Bjelovar Šifra ordinacije: 900009055 Status: dom zdravlja Adresa: Berek, Berek 135 Broj i naziv pošte: 43232 Berek