Dr. Sandra Toplak-Hranić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0132276 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Varaždin Šifra ordinacije: 700770070 Status: koncesija Adresa: Beretinec, Beretinec, Trg Hrvatskih Branitelja 1 Broj i naziv pošte: 42204 Turčin