Dr. Anđelina Polić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0014613 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Šibenik Šifra ordinacije: 900016442 Status: dom zdravlja Adresa: Bilice, Bilice, Novo Naselje bb Broj i naziv pošte: 22000 Šibenik