Dr. Božena Kožić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0044725 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Varaždin Šifra ordinacije: 601860187 Status: koncesija Adresa: Breznički Hum, Breznički Hum, Breznički Hum bb Broj i naziv pošte: 42220 Novi Marof