Dr. Josip Skender – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0104086 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka Šifra ordinacije: 900015160 Status: dom zdravlja Adresa: Brod Moravice, Brod Moravice, Ivana Gorana Kovačića 18 Broj i naziv pošte: 51326 Vrbovsko