Dr. Ervin Prekali – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0142271 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Pazin Šifra ordinacije: 243024304 Status: koncesija Adresa: Brtonigla, Karigador, Ladin Gaj 132 Broj i naziv pošte: 52466 Novigrad