Dr. Stevo Vejić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0095559 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Virovitica Šifra ordinacije: 851985190 Status: koncesija Adresa: Čačinci, Trg Kardinala Franje Kuharića 20 Broj i naziv pošte: 33514 Čačinci