Oznaka: liječnici Čakovec

Dr. Petra Vlah Zrna – ordinacija opće medicine

Dr. Petra Vlah Zrna – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 7818718 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Čakovec Šifra ordinacije: 900022523 Status: dom zdravlja Adresa: Čakovec, Ulica Matice Hrvatske 1b Broj i naziv pošte: 40000 Čakovec

Dr. Vlatka Pleh – ordinacija opće medicine

Dr. Vlatka Pleh – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0140125 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Čakovec Šifra ordinacije: 216921694 Status: koncesija Adresa: Čakovec, I.g.kovačića 1e Broj i naziv pošte: 40000 Čakovec

Dr. Đuro Pervan – ordinacija opće medicine

Dr. Đuro Pervan – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0069523 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Čakovec Šifra ordinacije: 605860580 Status: koncesija Adresa: Čakovec, Ulica Matice Hrvatske bb Broj i naziv pošte: 40000 Čakovec

Dr. Dorotea Lebar – ordinacija opće medicine

Dr. Dorotea Lebar – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0048780 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Čakovec Šifra ordinacije: 763576352 Status: koncesija Adresa: Čakovec, Ulica Matice Hrvatske bb Broj i naziv pošte: 40000 Čakovec