Dr. Anja Tiljak Lucić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 7890249 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Slavonski Brod Šifra ordinacije: 900023970 Status: dom zdravlja Adresa: Cernik, Cernik, Frankonpanska 161 Broj i naziv pošte: 35400 Nova Gradiška