Dr. Amir Podić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0140350 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Virovitica Šifra ordinacije: 852085206 Status: koncesija Adresa: Crnac, Crnac, Radićeva Broj i naziv pošte: 33515 Orahovica