Dr. Ljiljana Žiganto-Mraz – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0102495 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Koprivnica Šifra ordinacije: 809680963 Status: koncesija Adresa: Đelekovec, Mihovila P. Miškine 42 Broj i naziv pošte: 48316 Đelekovec