Dr. Blaženka Perica – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0068721 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split Šifra ordinacije: 753175312 Status: koncesija Adresa: Dicmo, Kraj, Kraj 45 Broj i naziv pošte: 21232 Dicmo