Oznaka: liječnici Donja Stubica

Dr. Lidija Šipek – ordinacija opće medicine

Dr. Lidija Šipek – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0106640 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Krapina Šifra ordinacije: 673867382 Status: koncesija Adresa: Donja Stubica, Ulica Župana Vratislava 10 Broj i naziv pošte: 49240 Donja Stubica

Dr. Marin Kovačić – ordinacija opće medicine

Dr. Marin Kovačić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0186074 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Krapina Šifra ordinacije: 289828988 Status: koncesija Adresa: Donja Stubica, Ulica Župana Vratislava 10 Broj i naziv pošte: 49240 Donja Stubica

Dr. Anđelko Glivar – ordinacija opće medicine

Dr. Anđelko Glivar – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0026195 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Krapina Šifra ordinacije: 603360335 Status: koncesija Adresa: Donja Stubica, Ulica Župana Vratislava 10 Broj i naziv pošte: 49240 Donja Stubica