Oznaka: liječnici Donji Miholjac

Dr. Dahna Jantoš – ordinacija opće medicine

Dr. Dahna Jantoš – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0034843 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek Šifra ordinacije: 711371130 Status: koncesija Adresa: Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 24 Broj i naziv pošte: 31540 Donji Miholjac

Dr. Nada Dumančić – ordinacija opće medicine

Dr. Nada Dumančić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0020737 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek Šifra ordinacije: 705270521 Status: koncesija Adresa: Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 25 Broj i naziv pošte: 31540 Donji Miholjac

Dr. Vanda Balković – ordinacija opće medicine

Dr. Vanda Balković – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0003263 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek Šifra ordinacije: 705170519 Status: koncesija Adresa: Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 25 Broj i naziv pošte: 31540 Donji Miholjac