Dr. Diana Kralj – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0126039 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Karlovac Šifra ordinacije: 705870588 Status: koncesija Adresa: Draganić, Draganić, Draganići bb Broj i naziv pošte: 47000 Karlovac