Dr. Helena Hrkač – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 7952341 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek Šifra ordinacije: 900017112 Status: dom zdravlja Adresa: Drenje, Potnjani, I.l. Ribara 8 Broj i naziv pošte: 31418 Drenje