Dr. Vlasta Šubarić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0089796 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Koprivnica Šifra ordinacije: 700970096 Status: koncesija Adresa: Drnje, Drnje, Trg Kralja Tomislava 4 Broj i naziv pošte: 48316 Đelekovec