Dr. Boris Medić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0172120 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb Šifra ordinacije: 900008539 Status: dom zdravlja Adresa: Dubravica, Dubravica, Ulica Pavla Štoosa 34 Broj i naziv pošte: 10292 Šenkovec