Oznaka: liječnici Dubrovnik

Dr. Nikica Tulić – ordinacija opće medicine

Dr. Nikica Tulić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0179361 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Dubrovnik Šifra ordinacije: 258625864 Status: koncesija Adresa: Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 1 Broj i naziv pošte: 20000 Dubrovnik

Dr. Agneza Tadej – ordinacija opće medicine

Dr. Agneza Tadej – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0202169 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Dubrovnik Šifra ordinacije: 900020520 Status: dom zdravlja Adresa: Dubrovnik, Obala Pape Ivana Pavla Ii 8 Broj i naziv pošte: 20000 Dubrovnik

Dr. Sanja Štenger – ordinacija opće medicine

Dr. Sanja Štenger – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0148202 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Dubrovnik Šifra ordinacije: 900000490 Status: dom zdravlja Adresa: Dubrovnik, Orašac, Na Ulici 14 Broj i naziv pošte: 20235 Zaton Veliki

Dr. Maja Šikić – ordinacija opće medicine

Dr. Maja Šikić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 7896123 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Dubrovnik Šifra ordinacije: 900023325 Status: dom zdravlja Adresa: Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 1 Broj i naziv pošte: 20000 Dubrovnik