Oznaka: liječnici Dugo Selo

Dr. Ivica Stipinović – ordinacija opće medicine

Dr. Ivica Stipinović – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0166081 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb Šifra ordinacije: 900011394 Status: dom zdravlja Adresa: Dugo Selo, Ulica Dragutina Domjanića 12A Broj i naziv pošte: 10370 Dugo Selo

Dr. Romina Sajko – ordinacija opće medicine

Dr. Romina Sajko – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0164097 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb Šifra ordinacije: 082708274 Status: koncesija Adresa: Dugo Selo, Ulica Dragutina Domjanića 12a Broj i naziv pošte: 10370 Dugo Selo

Dr. Željka Bakula – ordinacija opće medicine

Dr. Željka Bakula – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 7880316 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb Šifra ordinacije: 900022124 Status: dom zdravlja Adresa: Dugo Selo, Ulica Dragutina Domjanića 12a Broj i naziv pošte: 10370 Dugo Selo