Dr. Snježana Berger-Richter – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0111112 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Bjelovar Šifra ordinacije: 900000252 Status: dom zdravlja Adresa: Đulovac, Đurina Ulica 53 Broj i naziv pošte: 43532 Đulovac