Dr. Branka Franjić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0103993 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek Šifra ordinacije: 446244627 Status: koncesija Adresa: Ernestinovo, Ernestinovo, Školska 2 Broj i naziv pošte: 31216 Antunovac