Dr. Dragica Marković – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0070114 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka Šifra ordinacije: 234123419 Status: koncesija Adresa: Fužine, Fužine, Sveti Križ 13 Broj i naziv pošte: 51300 Delnice