Dr. Zdenka Barišić Marčac – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0053406 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Karlovac Šifra ordinacije: 719071909 Status: koncesija Adresa: Generalski Stol, Generalski Stol 40 Broj i naziv pošte: 47262 Generalski Stol