Dr. Branimir Mikec – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 7947725 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Koprivnica Šifra ordinacije: 900017589 Status: dom zdravlja Adresa: Gola, Pavleka Miškine 1 Broj i naziv pošte: 48331 Gola