Dr. Jelena Šakić Radetić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0206083 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek Šifra ordinacije: 900013443 Status: dom zdravlja Adresa: Gorjani, Gorjani, Grčka 2 Broj i naziv pošte: 31418 Drenje