Dr. Veljko Ivanušić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0033367 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Koprivnica Šifra ordinacije: 886088607 Status: koncesija Adresa: Gornja Rijeka, Gornja Rijeka, Vinogradska Ulica 3 Broj i naziv pošte: 48267 Orehovec