Dr. Opća Medicina Dom Zdravlja Čakovec – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 9994254 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Čakovec Šifra ordinacije: 900023139 Status: dom zdravlja Adresa: Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec bb Broj i naziv pošte: 40000 Čakovec