Dr. Glorija Krtalić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0151998 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split Šifra ordinacije: 450145018 Status: koncesija Adresa: Gradac, Gradac, Konopljike bb Broj i naziv pošte: 21334 Zaostrog