Dr. Josipa Mićić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0132785 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Vinkovci Šifra ordinacije: 444244425 Status: koncesija Adresa: Gradište, Gradište, Kralja Zvonimira 4 Broj i naziv pošte: 32272 Cerna