Oznaka: liječnici Grubišno Polje

Dr. Mira Tuček – ordinacija opće medicine

Dr. Mira Tuček – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0104965 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Bjelovar Šifra ordinacije: 798479841 Status: koncesija Adresa: Grubišno Polje, Braće Radića 1 Broj i naziv pošte: 43290 Grubišno Polje

Dr. Mustafa Husein – ordinacija opće medicine

Dr. Mustafa Husein – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0106305 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Bjelovar Šifra ordinacije: 770077005 Status: koncesija Adresa: Grubišno Polje, Braće Radića 1 Broj i naziv pošte: 43290 Grubišno Polje

Dr. Biserka Hirkić – ordinacija opće medicine

Dr. Biserka Hirkić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0189227 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Bjelovar Šifra ordinacije: 900009888 Status: dom zdravlja Adresa: Grubišno Polje, Veliki Zdenci, Trg Kralja Tomislava BB Broj i naziv pošte: 43290 Grubišno Polje