Dr. Mirko Matić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0056049 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Slavonski Brod Šifra ordinacije: 810681064 Status: koncesija Adresa: Gundinci, Stjepana Radića 31 Broj i naziv pošte: 35222 Gundinci