Dr. Milena Liović Šušnjara – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0125385 Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split Šifra ordinacije: 498049809 Status: koncesija Adresa: Hrvace, Hrvace Broj i naziv pošte: 21233 Hrvace