Dr. Anita Radinković Herceg – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0138835 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Dubrovnik Šifra ordinacije: 258725877 Status: koncesija Adresa: Janjina, Janjina bb Broj i naziv pošte: 20246 Janjina