Dr. Irena Palaversa Musa – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0169986 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Vinkovci Šifra ordinacije: 283128313 Status: koncesija Adresa: Jarmina, Josipa Juraja Strossmayera bb Broj i naziv pošte: 32280 Jarmina