Dr. Marija Palić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0205966 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Sisak Šifra ordinacije: 900003707 Status: dom zdravlja Adresa: Jasenovac, Jasenovac, Trg Kralja Petra Svačića 28 Broj i naziv pošte: 44330 Novska