Dr. Bosiljka Čigoja-Šibarić – ordinacija opće/obiteljske medicine Šifra liječnika: 0104183 Naziv područnog ureda/područne službe: PS Karlovac Šifra ordinacije: 644664460 Status: koncesija Adresa: Josipdol, Ogulinska 10 Broj i naziv pošte: 47303 Josipdol